واکی تاکی یا تاکی واکی؟

تاکی واکی یا واکی تاکی؟

با توجه به شباهت اسم واکی تاکی با تاکی واکی بسیاری از افراد در تلفظ و بیان این دو کلمه اشتباه می کنند. و این اشتباه به صورت متداولی رواج دارد، در این نوشته قصد داریم بیان کنیم که کدام یک از این دو، صحیح و درست می باشد و همچنین با ویژگی ها و امکانات این دستگاه ارتباطی پرکاربرد آشنا می شویم.

واکی تاکی

بیسیم واکی تاکی (Walkia Talkie) دستگاه ارتباطی دو طرفه رادیویی بود که بصورت قابل حمل می باشد. واکی تاکی امکان مکالمه به صورت غیر همزمان را فراهم می سازد. اولین مدل های واکی تاکی ، در جنگ جهانی مورد استفاده قرار گرفتند و با توجه به اندازه بزرگی که داشتند، جهت حمل آن حتما نیاز به کوله پشتی بود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از این دستگاه ارتباطی، واکی تاکی ها به اندازه یک تلفن همراه ساخته می شوند و کار با آن ها بسیار ساده است و به امکانات آن ها افزوده می شود.

تاکی واکی

با توجه به شباهت های گفتاری و نوشتاری تاکی واکی با واکی تاکی، اکثرا این دو را باهم اشتباه می گیرند و به غلط از اصلاح تاکی واکی استفاده میکنند. همانطور که از معنی انگلیسی آن آشکار است، اصطلاح درست، واکی تاکی (Walkia Talkie) می باشد.

واکی تاکی چطور کار می کند؟

به بیان دیگر واکی تاکی ها امواج رادیویی را بصورت دوطرفه (گیرنده و فرستنده) مخابره میکنند. بیسیم واکی تاکی به جهت کار کردن بصورت تک فرکانس، نمی‌تواند فرستندگی و گیرندگی را بصورت همزمان انجام دهد، واکی تاکی فقط می‌تواند نقش یک فرستنده را بازی کند یا گیرنده.

بیسیم شیراز
ارسال دیدگاه